SrHuEnGeIt

Kontakt

 

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge
„SANJA“  D.O.O.

24 000 Subotica, Srbija
Ivana Kvale 4
Tel: +381 24 561 219
Fax: +381 24 41 00 711

sanja.doo@mts.rs , office@kore.rs