SrSrEnGeIt

Dozvolite da Vam se ukratko predstavimo

Firma D.O.O. „Sanja“ je osnovana 1991. godine, sa sedištem u Subotici. Adresa firme je Ivana Kvale br.4. Do 2000.godine firma je bila registrovana kao preduzeće za trgovinu i usluge, a od 2000.godine se bavi i proizvodnjom.
Osnovna delatnost firme je preduzeće za proizvodnju trgovinu i usluge. Registrovana je za proizvodnju svežih kolača i drugih nekonzerviranih proizvoda od testa (šifra delatnosti: 15812).

Trenutno se u proizvodnom asortimanu nalaze sledeći proizvodi:

• Podloge za picu (maxi), od tri vrste brašna (pšeničnog, integralnog i heljdinog)

• Kore za pite i gibanice (od pšeničnog, integralnog i heljdinog brašna)

• Brzo smrznuti bureci

• Brzo smrznute pite.

Sa probnom proizvodnjom firma je krenula početkom 2000. godine (januar), kada je na osnovu svoje ideje, nakon nabavke potrebnih mašina za proizvodnju, uz pomoć tima stručnjaka iz oblasti mašinstva i prehrambenih tehnologa  počela proizvodnju testanih podloga za picu (maxi, mini). U toku probne proizvodnje u cilju usavršavanja prvobitne podloge, prehrambeni tehnolozi su odigrali veliku ulogu oko sastava zamesa testa- pokušavajući da uz dodatak određenih aditiva kao i isprobavanjem različitih tipova brašna, dostignemo kvalitet testa i njegovu postojanost kakvo tržište i kupci zahtevaju. Takođe su se vršili eksperimenti oko samog oblika podloge za picu- okrugla, kockasta- prema zahtevima kupaca.

Nakon probne proizvodnje u trajanju od 6. meseci, vlasnik je bio spreman da pusti na tržište svoje prve proizvode: MAXI I MINI polu gotove podloge za picu I kore za pitu I gibanicu.
 
Proširenjem proizvodnog asortimana sa brzo smrznutim burecima i pitama kao i danskim
pecivom počinje se 2008. godine i ono otvara nova polja u okviru same organizacije koja zahtevaju nova ulaganja.

Zbog potreba proširenja proizvodnje 2009.godine uvozimo nove mašine i sa isključivo manufakturne proizvodnje kora za pite i gibanice sada jedan deo počinjemo da proizvodimo  mašinski. Takođe iste godine se zbog plana uvođenja HACCP-a i ISO 9001: 2008, sistema  upravljanja bezbednošću proizvodnje hrane počinje sa izgradnjom nove hale za proizvodni pogon, koji se radi planski, poštujući HACCP standarde. U istu se useljavamo krajem 2010. godine.
 
 Distribucija proizvoda vrši se na teritoriji severa naše zemlje- Vojvodina, Beograd i jug Srbije. Područje opštine Subotica, sa mestima okoline kao i Novog Sada sa okolinom, Beograd sa okolinom i Niš.  Distribucija se obavlja kooperantskom saradnjom sa firmom „MERKATOR S“, koja našu robu dalje plasira po svojim maloprodajama. Takođe se vrši distribucija proizvoda i u ostalim marketima, kao i privatnim radnjama.

Uvođenjem standarda HACCP i ISO 9001:2008 i ISO 22 000:2005 otvaraju nam se i nove mogućnosti za izvoz. Planira se proširenje tržišta prodaje i na ostale teritorije Srbije, kao i izvoz u zemlje Evropske Unije, zatim na teritorije Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Ukrajine i Rusije.

Preduzeće D.O.O. „Sanja“ od svog osnivanja beleži stalan rast fizičkog obima proizvodnje I pozitivne poslovne rezultate. To je postizano prvenstveno zahvaljujući visokom nivou kvaliteta proizvoda I poštovanju rokova, što su bile I ostale glavne prednosti ovog preduzeća u odnosu na delovanje nekoliko matičnih konkurenata na teritoriji Vojvodine. Upravo zbog toga ovo preduzeće u Subotici ima visok ugled, kako među korisnicima njegovih proizvoda, tako I među dobavljačima sirovina.